GELİŞTİRİCİ

EĞİTİM MODELİ

Beceri, tutum ve davranışların kazandırıldığı, temel alışkanlıkların ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği okul öncesi dönemi eğitimimiz; çocukların zihinsel, duygusal, ruhsal, sosyal ve bedensel gelişimlerini desteklemek üzere temellendirilmiştir.

Çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamak ve bütün gelişim alanlarındaki (zihinsel, duygusal, ruhsal, sosyal, bedensel, ince motor, kaba motor vb.) becerilerini daha üst düzeye çıkarmak; merak duygularını geliştirmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaya dayalı eğitimler verilmektedir.

Okullarımızda, çocukların dinlemek ve izlemekten ziyade; dokunarak, yaparak, yaşayarak, sorarak, araştırarak, deneyerek, değiştirerek öğrenmesini sağlayan öğretim yöntemi esas alınmaktadır.

Çocukların sosyal ve duygusal olarak arkadaşlarıyla daha etkin iletişim kurabilmeyi; paylaşmayı, uyum içinde hareket etmeyi, karar almayı, sorunlara çözüm üretmeyi ve kendisi olmayı öğrenmesine imkân sağlanmaktadır.

Ana dil, yabancı dil, matematik, sanat, fen bilgisi ve diğer bütün disiplinlere ait kavramlar, beceriler ve ayrıca karakter gelişimlerine yönelik tutumlar seçilen belli temalar etrafında bir araya getirilerek incelenmektedir.

Değerler Eğitimi müfredatımızla, yaratılış gayemiz doğrultusunda bir ömür boyu sürecek mutlu bir hayatın şifreleri ve kazanımları yaşlarına uygun olacak şekilde öğrencilerimize verilmektedir.

Öğretmenleri tarafından planlanmış açık hava etkinlikleri ile doğadaki malzemeleri keşfetmeleri ve oluşturdukları doğal oyunlarla gelişimleri sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizin sabah kahvaltıları, öğle yemekleri, ikindi ikramları ve tüm ikramlarımız öğrencilerin gelişim dönem özellikleri ve "Helal ve Sağlıklı Gıda" hassasiyeti çerçevesinde hazırlanmaktadır.

Akıl ve Zeka Oyunları, hikâye ve masal anlatıcılığı, drama, oyun, kesme-boyama ve ürün oluşturma çalışmaları gibi uygulamalı aktiviteler ve projeler, sağlıklı beslenme etkinlikleri, eğlenceli ve öğretici geziler, sportif aktiviteler, bilgisayar ve robotik kodlama dersleri ve birçok atölye çalışmaları ile öğrencilerimizin, öğrenirken aynı zamanda sosyal becerileri de gelişmektedir.

Öğrencilerin dönem ve sene boyunca gözlemlenen akademik becerileri, dil edinim noktasında hedef kazanımlara ulaşma durumları, değerler ve davranış becerilerindeki değişim ve gelişmeler, her dönemin sonunda ilgili öğretmenler tarafından doldurulan gelişim raporlarına işlenmekte ve bu raporlar öğrenci velileri ile paylaşılmaktadır.

ÇOCUĞUNUZ İÇİN

İSABETLİ BİR KARAR

Formu doldurarak ayrıcalıklarla dolu İsabetli Eğitim dünyası hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

FORMU GÖNDER